Mikä Saletisti on?

Myyntityön ja asiakaspalvelun parissa työskentelee huomattava osa suomalaisesta työvoimasta. Ja lisäksi myyntituloista eläviä yrittäjiä löytyy n. 300.000 kpl. Myynti ja katteellisen kaupan saaminen pyörittää maailmaa, ja myyntituotoilla maksetaan kaikkien palkat. Kaupan tekeminen perustuu luottamukseen, asiakassuhteisiin, ja siihen, että löydät kilpailijoitasi paremmat ratkaisut asiakkaillesi. Miten sitten tiedät mitkä ovat asiakkaasi tarpeet, ongelmat, ostomotiivit, arvot ja mitkä tekijät ratkaisevat kenen kanssa hän tekee ja haluaa tehdä kauppaa?

Jotta parhaita ratkaisuja asiakkailleen voi tarjota, nuo asiat pitää tietää ja tuntea. Monilla yrittäjillä, ja myyntityötä ja asiakaspalvelua tekevillä henkilöillä on asiakkaistaan muistiinpanoja - joillain enemmän ja joillain vähemmän. Ongelma useimmiten on se, että tieto on hajallaan eri paikoissa: omassa muistissa, irrallisilla muistilapuilla, paperikalenterissa, puhelimen muistiossa, tablettitietokoneella tai tietokoneen tiedostoissa. Ja sitten kun joku tietty tieto pitäisi löytää, alkaa miettiminen ja etsiminen, että "mihinkäs sen asian laitoinkaan ylös?"

Saletisti on myynnin ja asiakashallinnan työkalu, jossa kaikki oleellinen tietoa asiakkaasta löytyy samasta paikasta, ja tuo tieto on aina saatavilla käyttäjätunnuksen ja salasanan takana, kunhan sinulla vain on verkkoyhteys käytössä.

Tämän päivän kilpailluilla markkinoilla pärjää parhaiten se, kuka tuntee asiakkaansa parhaiten ja jolla on vilpitön halu auttaa asiakkaitaan ratkaisemaan heidän tarpeensa ja ongelmansa. Kun on valmis auttamaan asiakkaitaan pääsemään heidän tavoitteisiinsa, sitä kautta on mahdollista saavuttaa myös itselleen asetetut tavoitteet ja päämäärät.

Anna meidän ja Saletistin auttaa Sinua, myyntiryhmääsi ja yritystäsi, jotta juuri Sinä voit olla se, joka tuntee alanne asiakkaat parhaiten ja saa aikaan kaupat pystymällä tarjoamaan juuri heille parhaan mahdollisen ratkaisun.

Saletistissa sinulla on käytössä mm. seuraavat työkalut:

  • Tehtäväluettelo ja kalenteri
  • Henkilö- ja yrityskontaktit myynnillisillä kriteereillä määriteltynä
  • Sähköpostityökalu
  • Myynnin työkalupakki
  • Myynnin materiaalit, joista saat ideoita, vinkkejä ja valmennusta omaan myyntityöhösi

Saletistin käyttöönottaminen on riskitöntä, sillä Sinulla on käytössäsi kuukauden maksuton koekäyttöaika. Tuona aikana voit tutustua sen käyttöön ja huomata, kuinka paljon se auttaa Sinua päivittäisessä työssäsi. Lisäksi Saletisti säästää Sinulta aikaa, kun kaikki tarvittava tieto on löydettävissä helposti samasta paikasta.


Arvot

Arvojamme ovat vilpitön asiakaslähtöisyys, asiakkaiden ja heidän toimintatapojensa tunteminen, asiakkaista välittäminen sekä aktiivinen yhteydenpito asiakkaisiimme.

Visio

Visiomme on nostaa asiakasyritystemme kilpailukykyä, liikevaihtoa, myyntikatetta ja tulosta sekä saada heidät erottumaan positiivisesti kilpailijoistaan. Samalla tarjoamme heille keinot lisätä omaa osaamistaan ja taitojaan.

Missio

Missiomme on auttaa yrityksiä tuntemaan paremmin asiakasyrityksensä ja siellä olevat yhteyshenkilöt, jotta he osaavat palvella heitä asiakaskohtaisesti oikealla tavalla heidän toiveidensa mukaan, ja tuoda asiakkailleen oikeat ratkaisut oikealla hetkellä.

Hyvä asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoitaminen vaatii persoonallista välittämistä asiakkaista, johon tarjoamme siihen tarvittavat työkalut asiakkaidemme käyttöön. Samalla haluamme lisätä asiakasyritystemme tietämystä ja osaamista yrittäjyydestä, taloudesta, sekä myynti- ja asiakaspalvelutaidoista tarjoamalla heidän käyttöönsä koulutus- ja valmennusmateriaaleja.